0899 70 13 13 info@13group.eu
Събиране на вземания по фактура

Събиране на вземания по фактура

Събирането на неплатени фактури е основен и най-често срещан  проблем на бизнеса в България. Важно е да се прави разграничение периодично или като еднократно задължение. Например най-масовите периодични задължения са за доставката на газ, електричество, телефонни и...
LinkedIn
LinkedIn
Share