0899 70 13 13 info@13group.eu
Kакво представлява заповедното производство?

Kакво представлява заповедното производство?

Заповедното производство е процедура пред съда, която започва с подаване на заявление (а не искова молба) и цели заявителят да събере по бърз начин вземането си (парично или за предаване на вещ) по опростен ред поради неговата безспорност (когато не е налице спор по...
LinkedIn
LinkedIn
Share