0899 70 13 13 info@13group.eu
ДОГОВОР ЗА ПАРИЧЕН ЗАЕМ

ДОГОВОР ЗА ПАРИЧЕН ЗАЕМ

ДОГОВОР ЗА ПАРИЧЕН ЗАЕМ  Какво представлява договорът за паричен заем? Как да гарантираме вземането си със договор за заем?  Кога да използваме договор за заем?  Приложен образец/бланка/ на договор за заем, разписка за получена сума и др! Договорът за заем на пари или...
ДОГОВОР ЗА ПАРИЧЕН ЗАЕМ

Запис на заповед

Запис на заповед Какво представлява записът на заповед? Как да гарантираме вземането си със запис на заповед?  Кога да използваме запис на заповед?  Приложен образец на запис на заповед! В бизнеса даването или получаването на пари се случва непрекъснато, но често...
Събиране на вземания по фактура

Събиране на вземания по фактура

Събирането на неплатени фактури е основен и най-често срещан  проблем на бизнеса в България. Важно е да се прави разграничение периодично или като еднократно задължение. Например най-масовите периодични задължения са за доставката на газ, електричество, телефонни и...
Kакво представлява заповедното производство?

Kакво представлява заповедното производство?

Заповедното производство е процедура пред съда, която започва с подаване на заявление (а не искова молба) и цели заявителят да събере по бърз начин вземането си (парично или за предаване на вещ) по опростен ред поради неговата безспорност (когато не е налице спор по...
Трансгранично събиране на вземания

Трансгранично събиране на вземания

Какво представлява европейската заповед за запор на банкови сметки (ЕЗЗБС)? Посредством европейската заповед за запор на банкови сметки (ЕЗЗБС) даден съд в една държава — членка на ЕС – може да запорира средства в банковата сметка на длъжник в друга държава —...
ДОГОВОР ЗА ПАРИЧЕН ЗАЕМ

Политика за личните данни

Обработваме лични данни добросъвестно и по прозрачен начин; Обработваме лични данни за конкретни, изрично указани и законни цели, в съответствие с действащото законодателство; Предприемаме необходимите мерки, за да осигурим сигурността на личните данни, които...
LinkedIn
LinkedIn
Share