0899 70 13 13 info@13group.eu

Задължения към физически и юридически лица

Задължения към физически и юридически лица

Ние разполагаме с екип от висококвалифицирани професионалисти, които са посветени и работят съгласно най-новите стандарти и добри практики в сфера на събирането на вземания.

Работим съвместно с най-добрите адвокатски кантори профилирани в събирането на вземания. Изградили сме екип от специалисти(юристи и финансисти) с богат профeсионален опит при частни и публични съдебни изпълнители, консултанти, експерти и многобройни сътрудници. В същото време работим в тясно сътрудничество  с различни институции и съдебни изпълнители в цялата страна. Осигуряваме използването на пълния законов инструментариум за събиране на вашите вземания и предприемаме всички необходими извънсъдебни и съдебни действия, възможно най-бързо и ефективно при пълна прозрачност и подробна отчетност за всяко извършено действие. Колкото по – рано се предприемат действия за събиране на дълга, толкова по – големи са шансовете за успех. С течение на времето възможностите за събиране силно намаляват, а процедурата става все по – усложнена и по – скъпа.

В случай, че с длъжника не успеем да постигнем извънсъдебно споразумение, организираме и съдействаме за образуваме съдебно производство срещу него, предварително обезпечаване на вземането и извършваме всички необходими действия за издаване на изпълнителен лист,  завеждане и водене на изпълнително дело за принудително събиране на вземанията.

Ние предлагаме различни варианти на работа, включително поемане на разноски/изцяло или частично/, свързани със събиране на задължението, в това число заплащането на държавни такси за граждански дела, адвокатски хонорари таксите по принудително изпълнение /вкл. публична продан/ и всички други възникнали при усложнения разходи, например възнаграждения за вещи лица, особени представители, съдебни поръчки и др. При избор на този вариант и евентуален неуспех направените от нас разходи остават за наша сметка и Вие нямате абсолютно никакви задължения към нас.

Ресурсът за водене на дела, който компанията влага, представлява гаранция за това, че работата ще бъде свършена бързо, ефективно, качествено и с употребата на всички правни инструменти, позволени от закона. Богатият опит и професионализъм на нашия екип ни дава сигурност и възможност да инвестираме ресурси и средства, защото сме убедени в успеха ни.

Нещо повече съдебното събиране, винаги е съкпо, но също така може да се окаже и доста сложно, дори невъзможно за някой непрофисионалист. Ние предлагаме ускорена услуга, с която не губим време, съкращаваме времето за стандартното събиране на вземанията напловина.

Постигаме това с индивидуален подход и приоритетна работа по казусите, за което работим 24/7, с притежавания практическия и теоритичен опит и квалфикация, които ни позволяват да познаваме детайлно  всяка процедура и да използаме най-подходящата за постигане бързина и успешен резултат. По всеки казус, съдействаме за ангажиране  на екип от адвокати, консултанти и сътрудници, в страната и чужбина, което ни гарантира оптимални решения при най-сложните и заплетени случаи при завидна бързина.

 В допълние в процеса на работа ще Ви предоставим  и съвети относно кредитния мениджмънт, бъдещото  структуриране на договори и Общите условия.

При въпроси

Не се колебайте да се свържете с наc

LinkedIn
LinkedIn
Share