0899 70 13 13 info@13group.eu

Събиране на вземания към етажната собственост по ЗУЕС

Събиране на вземания на етажната собственост по ЗУЕС.

Засилващите се проблеми с неплащане на таксите към ЕС/етажна собственост/, ни мотивира да създадем и първия за България специализиран отдел. Той се занимава изцяло със събирането на този вид вземания.

Неплащането на такси от едни, демотивира останалите да пащат и засилва чувството за несправедливост и безнаказаност. Съдебното събиране на вземания на етажната собствност винаги действа превантивно, както по отношение на неизрядния платец, така и по отношение на всички останали собственици, настоящи и бъдещи.

Нашият опит показва, че  при започване на съдебно събиране на вземанията на етажната собственост, до една година започват да се събират по около 90% от всички текущи задължения, напълно доброволно. В рамките на две години неизрядни платци напрактика липсват. Колкото по – рано се предприемат действия за събиране на дълга, толкова по – големи са шансовете за успех. С течение на времето възможностите за събиране силно намаляват, а процедурата става все по – усложнена и по – скъпа.

В случай, че не успеем да постигнем извънсъдебно споразумение с длъжника, съдействаме за образуването на съдебно производство срещу него, както и предварително обезпечаване на вземането. Извършваме  всички необходими действия за издаване на изпълнителен лист,  завеждане и водене на изпълнително дело за принудително събиране на вземането.

Ние предлагаме различни варианти на работа, включително да поемем всички разноски, свързани със събиране на вземането, в това число заплащането на държавни такси за граждански дела, адвокатски хонорари, таксите по принудително изпълнение /вкл. Публична продан/ и всички други възникнали, при усложнения, разходи, например възнаграждения за вещи лица, особени представители, съдебни поръчки и др. При избор на този вариант и евентуален неуспех рискът и всички разходи остават за наша сметка и Вие нямате абсолютно никакви задължения към нас.

Без успех няма такси. Вие не дължите първоначално нищо, ние ще получим нашето възнаграждение като част от събраната сума и то само при успешно събиране на вземанията.

Ресурсът за водене на дела, който компанията влага, представлява гаранция за това, че работата ще бъде свършена бързо, ефективно, качествено и с употребата на всички правни инструменти, позволени от закона. Богатият опит и професионализъм на нашия екип ни дава сигурност и възможност да инвестираме ресурси и средства, защото сме убедени в успеха ни.

Нещо повече съдебното събиране, особено с международно участие, винаги е съкпо, но също така може да се окаже и доста сложно, дори невъзможно, за някой неопитен. Това е илюстрирано от средната продължителност на такова дело, което  отнема от 1-3 години и най-често завършва с неуспех. Ние предлагаме ускорена услуга, с която не губим време, съкращаваме стандартното време за събиране на вземанията напловина.

Постигаме това с индивидуален подход и приоритетна работа по казусите, за което работим 24/7, с притежавания практически и теоритичен опит и квалфикация, които ни позволяват да познаваме детайлно всяка процедура и да използаме най-подходящата за постигане бързина и успешен резултат. По всеки казус, съдействаме за ангажиране екип от адвокати, консултанти и сътрудници, в страната и чужбина, което ни гарантира оптимални решения при най-сложните и заплетени случаи при завидна бързина.

При въпроси

Не се колебайте да се свържете с наc
LinkedIn
LinkedIn
Share