0899 70 13 13 info@13group.eu

Полезно

ДОГОВОР ЗА ПАРИЧЕН ЗАЕМ

ДОГОВОР ЗА ПАРИЧЕН ЗАЕМ

ДОГОВОР ЗА ПАРИЧЕН ЗАЕМ  Какво представлява договорът за паричен заем? Как да гарантираме вземането си със договор за заем?  Кога да използваме договор за заем?  Приложен образец/бланка/ на договор за заем, разписка за получена сума и др! Договорът за заем на пари или...

Запис на заповед

Запис на заповед

Запис на заповед, Събиране на вземане по запис на заповед. Адвокат събиране на вземания по ЗЗ. Заповедно производство, дело, дела, изпълнителен лист, бланка, образец

Събиране на вземания по фактура

Събиране на вземания по фактура

Събирането на неплатени фактури е основен и най-често срещан  проблем на бизнеса в България. Важно е да се прави разграничение периодично или като еднократно задължение. Например най-масовите периодични задължения са за доставката на газ, електричество, телефонни и...

Kакво представлява заповедното производство?

Kакво представлява заповедното производство?

Заповедното производство е процедура пред съда, която започва с подаване на заявление (а не искова молба) и цели заявителят да събере по бърз начин вземането си (парично или за предаване на вещ) по опростен ред поради неговата безспорност (когато не е налице спор по...

Политика за личните данни

Политика за личните данни

Обработваме лични данни добросъвестно и по прозрачен начин; Обработваме лични данни за конкретни, изрично указани и законни цели, в съответствие с действащото законодателство; Предприемаме необходимите мерки, за да осигурим сигурността на личните данни, които...

Как да се справим с неплащащ задължения за общи части съсед?

Как да се справим с неплащащ задължения за общи части съсед?

       Основен проблем на обитателите в апартаменти от етажна собственост е невъзможността да съберат нужните средства за зaплащане на сметките за стълбищно осветление, асансьор, почистване, вход и т.н., както и парите за ремонт на общите части на сградата. Често...

При въпроси

Не се колебайте да се свържете с наc
LinkedIn
LinkedIn
Share