0899 70 13 13 info@13group.eu

       Основен проблем на обитателите в апартаменти от етажна собственост е невъзможността да съберат нужните средства за зaплащане на сметките за стълбищно осветление, асансьор, почистване, вход и т.н., както и парите за ремонт на общите части на сградата. Често вноските не се правят, не само от собственици, които имат реални финансови затруднения, но и от други, които просто не смятат за задължително да участват в тези разходи. Това създава конфликти между съседите, влошаване на социалния климат и в крайна сметка води до допълнително рушене на сградата.
     Съгласно Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) всеки собственик, съразмерно с дела си в общите части, е длъжен да участва в разноските, необходими за тяхното поддържането или за възстановяването им, както и в полезните разноски, за извършване, на които е взето решение от общото събрание (ОС).
    ВАЖНО !!! От междусъседски караници няма никаква полза. Законът/ЗУЕС/ дава възможност на управителите на етажната собственост да осъдят некоректните съседи, да си извадят изпълнителен лист и така да си съберат дължимите суми.
Практиката на съда категорично опровергава разбирането, че няма смисъл да се съдят некоректни съседи, защото това било обречена кауза.
    Нещо повече, неплащането на такси от едни, демотивира останалите да плащат и засилва чувството за несправедливост и безнаказаност. Съдебното събиране на вземания на етажната собственост винаги действа превантивно, както по отношение на неизрядния платец, така и по отношение на всички останали собственици, настоящи и бъдещи.
Често единствен проблем се оказват нужните първоначално допълнителни средства по завеждането и воденето на делото, но резултатът е гарантирано положителен, когато решенията на общото събрание са надлежно оформени, а съдебните дела заведени от професионалисти.
    Ако имате затруднения при събиране на таксите от съседи и не Ви се правят допълнителни разходи за съдебни дела, не се колебайте да ни потърсите безплатно/www.13group.eu/! Ние можем да поемем всички разходи по съдебните дела и ще извършим всички необходими действия за събиране на вземанията на етажната собственост от неплащащите съседи.
     Плащате възнаграждение само при успех!
Без разходи, без разноски, без такси, без загуба на време!
     Можете да ни намерите на www.13group.eu или 0899 701313

LinkedIn
LinkedIn
Share