0899 70 13 13 info@13group.eu

Въпроси

Защо да се обърна към фирма за събиране на задължения?

Фирмите, специализирани в събирането на просрочени вземания, ще решат проблемите Ви професионално, оставяйки Ви да се съсредоточите във Вашия бизнес. 
Натрупаният опит ни позволява да познаваме добре законите в детайли и да ги използваме максимално ефективно в защита на интересите на нашите клиенти. Наред с това гъвкавият подход и индивидуалното отношение гарантират успеха на работата ни, независимо от сложността на поставената задача.

Трябва ли да плащам предварителни възнаграждения при започване на работа с Вас?

Ние предлогаме различни варианти на работа, включително поемане на разноски /изцяло или частично/, свързани със събиране на задължението, в това число заплащането на държавни такси за граждански дела, адвокатски хонорари таксите по принодително изпълнение /вкл. публична продан/ и всички други възникнали при усложнения разходи, например възнаграждения за вещи лица, особени представители, съдебни поръчки и др. При избор на този вариант и евентуален неуспех направените от нас разходи остават за наша сметка и Вие нямате абсолютно никакви задължения към нас.

Ресурсът за водене на дела, който компанията влага, представлява гаранция за това, че работата ще бъде свършена бързо, ефективно, качествено и с употребата на всички правни инструменти, позволени от закона. Богатият опит и професионализъм на нашия екип ни дава сигурност и възможност да инвестираме ресурси и средства, защото сме убедени в успеха ни.

За какъв срок ще съберете вземанията ми?

Винаги използваме най-подходящата процедура за конкретния казус като предварително изготвяме анализ на съответния длъжник и документацията, с която разполагате.

Можете ли да ми гарантирате събиране на вземането?

Възстановяването на вземане зависи от различни фактори – състоянието на длъжника, характера и от колко време е задължението, какви са документите, на които се основава и много други фактори. Независимо от сложността на случая, ние гарантираме, че ще използваме всички възможни и ефикасни законови начини, за да върнем парите Ви.

Партньорството с фирма за събиране на вземания ще влоши ли отношенията ни с нашите клиенти?

Възлагането на събиране на вземания на специализарана компания не компрометира отношенията Ви с Вашите клиенти. Наш приоритет е да запазим добрите търговски отношения с Вашите партньори и да спомогнем за по-нататъшните ви вече коректни взаимоотношения.

При въпроси

Не се колебайте да се свържете с наc
LinkedIn
LinkedIn
Share