0899 70 13 13 info@13group.eu

БЪРЗИ РЕЗУЛТАТИ

ОПТИМАЛЕН ЕФЕКТ

КВАЛИФИЦИРАН ЕКИП

ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

Събиране на задължения към етажната собственост по ЗУЕС

ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В БЪЛГАРИЯ

Събиране на задължения към физически и юридически лица в България

МЕЖДУНАРОДНИ ВЗЕМАНИЯ

Събиране на задължения с международен елемент

13 Group

Bашият сигурен партньор. 

При въпроси

Не се колебайте да се свържете с наc
Google+
LinkedIn